Kontseiluaren eztenkada nazio txikioi

Herri txikiok ez al dugu tokirik bertan?