Aralarrek Elizaren IBIz galdetu dio Europako Batzordeari